Úvod do problematiky

Základní tvary membránových konstrukcí

Proces tvarování membrány je procesem hledání rovnovážného stavu membránové konstrukce při dané hladině předpětí a zvolených podmínkách zatížení. Základem je plocha membrány o dvojité křivosti tak, aby membránová konstrukce efektivně přenášela účinky zadaného zatížení.
Toho dosahujeme třemi základními tvary membránových konstrukcí
a) Hyperbolický paraboloid – hypar fixujeme membránu do 4 bodů v rozných výškových hladinách. Čím je hypar plošší, tím větší silové účinky vznikají v rozích membrány
b) Kužel – dosáhneme jej fixací membrány k vrcholu sloupu , v dolní části k víceúhelníkovému půdorysu
c) Sedlo je třetím základním tvarem membránových konstrukcí – membrána je napínána oblouky situovanými v příčném směru a v podélné části připojená ke koncovým lanům či pevným konstrukcím .
U všech konstrukcí je pravidlem pro rovnovážný stav napětí v membráně a určení velikosti sil vedle tvaru především pak poměr výšky a délky membránové konstrukce. Téměř všechny případy konstrukčního řešení membrán jsou odvozeny z uvedených tří základních tvarů.

SoftWare

Po krátkých peripetiích s různými demo verzemi SW pro projekci membránových konstrukcí jsme již několik roků velice spokojeni se softwarem firmy TSI s.r.l. Forten3000, ixForten4000 a v nejnovější verzi IxRay. www.forten32.com
Pro základní tvarování a úplně úvodní orientaci v představě o tvaru využíváme a také si dovolujeme doporučit SW firmy Formfinder Software GmbH. www.formfinder.at